İmar Barışı Nedir?

İmar Barışı Nedir?

Hemen hemen ev sahibi olan herkesin bildiği gibi, en çok gündeme gelen konulardan bir tanesidir imar barışı. Hemen hemen  her sene meclis tarafından yeni düzenlemelerin yapıldığı ve yeni maddelerin eklendiği imar barışı, en son olarak resmi gazetede yayınlandı ve uygulamaya alındı. Kanun tasarısı şeklinde gelen ve 15 milyonu aşkın yapının bu uygulamadan faydalanacağı biliniyor. Peki imar barışı nedir? Bu makalemizde sizlere madde madde imar barışının ne olduğu ile ilgili soruları madde madde anlatmaya çalışacağız.

1- İmar barışı nedir?

İmar barışı, iskan belgesi olmayan ve kaçak bir durumda görülen tüm yapıların belirli miktarlarda harç yatırması kaydı ile tapu kaydı alması ve bir iskan belgesine sahip olup bu uygulama kapsamında elde edilecek olan harç getirisinin kentsel dönüşüm uygulaması dahilinde finanse edilmesine karşılık hem kentsel dönüşüm uygulaması hemde kaçak yapı sahiplerinin işine bir hayli yarayan bir fon uygulamasıdır.

2- İmar affı mı imar barışı mı?

İmar barışının uygulaması kesinlikle imar affı ile alakasızdır ve hükümleri imar affına göre çok daha farklı işlemektedir.

3- İmar barışının ne faydası var?

Resmi gazetede yayınlandıktan sonra hayata geçirilen imar barışı uygulamasında iskan belgesi olmayan yapılar ve çürük sınıfında bulunmayan yapılar tapu kaydına sahip olarak iskan belgesine sahip olacaklardır. Bahsi geçen iskan belgesi alındıktan sonra elektrik, doğalgaz ve su gibi hizmet abonelikleri ise rahatça başlayabilecek ve gerekli bağlantıları yapılabilecektir. Yıkım kararı kesinleşmiş olan yapılar ile ilgili ise belediyelerin ve yargıların yükünü az da olsa hafifletebilmek için yıkım kararları ve tahsili gerçekleşmeyen para cezaları ortadan kaldırılacaktır ve bu durumda mülk sahipleri maddi açıdan büyük kazanç sahibi olacaklardır.

4- İmar barışı başvurusu nereye yapılır?

İmar barışı başvurusu, içinde yaşadığınız ilin Çevre ve Şehircilik Bakanlığında ve bakanlık tarafından yetki verilmiş bazı kuruluşlarda yapılabilmektedir. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına uzak iseniz yetki verilen kuruluşları önce araştırmanız sizin yararınıza olacaktır.

5- İmar barışı ile imar affı arasında ki fark nedir?

İmar affından yararlanabilen mülk sahipleri, istendiği taktirde mevcut olan yapılarını yıktırıp yerine yenisini yaptırabilir veya mevcut olan yapının üzerine ek olarak bir kat çıkabilir. Aynı zamanda, dilerse mevcut olan yapının alanını da genişletebilir. Bu konu ile ilgili bir açıklaması bulunan Binalı Yıldırım, tapu kaydı altına alınan yapıların yalnızca su, doğalgaz ve elektrik olmak üzere abonelik kayıtlarının gerçekleşebileceğini, ancak bu durumun haricinde ilgili yapıların yıkılması, yeniden inşa edilmesi yada ek kat çıkılarak yapılmasının kesinlikle söz konusu olmayacağını belirtmiştir.

6- İmar barışı için ne kadar ödeme yapılması gerekmektedir?

İmar barışı kapsamında gerçekleşen  tespit işleminin sonucunda ilgili yapının bulunduğu arsanın emlak değeri ve yapının inşa edilmesi konusunda yapılan incelemeler göz önüne getirilerek, yapının yaklaşık değeri belirlenir ve mesken tipi yapılar için bu bedeller üzerinden yüzde üç oranında bir harç ödemesi ortaya çıkar. İş yeri mülkleri için ise yüzde beş oranında bir harç ödemesi söz konusu olmaktadır. Cins değişikliği yolu ile kat mülkiyeti alınması durumlarında ise bu bedelin iki katı harç ödemesi ortaya çıkmaktadır.

7- İmar barışından hangi yapılar faydalanabilir?

Mecliste gündeme gelen ve bu konu ile ilgili yapılan görüşmeler sonrası yürürlüğe alınan düzenlemelerden sonra imar barışı kapsamında 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle ruhsat eklerine uygun yada ruhsatsız bir şekilde inşa edilmiş olan yapılar imar barışı uygulamasından faydalanmaya başlamıştır. Bu yapılar, Yapı Kayıt Belgesi alabilmektedir.

8- İmar barışı ile kat mülkiyeti alınabilir mi?

İmar barışı uygulaması dahilinde yapı ruhsatı alınan fakat yapı kullanım izin belgesini temin etmemiş olan veya yapı ruhsatına sahip olmayan  yapılar, kat maliklerinin yarısından az olmamak koşulu ile bir araya gelirler ve muvafakat olmaması durumunda yapı kullanım izni belgesinin olup olmadığına bakılmaksızın cins değişikliği yoluna giderek kat mülkiyeti alabilirler.

9- Yapı kayıt belgesi bulunan bir yapı tekrar inşa edilirse ne olur?

Yapı Kayıt Belgesi temin edilmiş yapıların, imar barışı bünyesinde yeniden inşa edilmesi hususunda yürürlükte olan imar kanunu uyarınca gereken hükümler ne ise o uygulanır.

10- Mevcut yapı hazine arazisi üzerinde ise ne olur?

Mevcut yapı hazine arazisi sıfatına sahipse ve üzerine bir yapı inşa edilmişse, ilgili yapılar Bakanlık bünyesine dahil edilir. Yapı Kayıt Belgesi bulunan kişiler bunların akdi haleflerini kanuni olarak talep etmesi durumunda ise ilgili yapılar Bakanlık tarafından rayiç bedeli esas alınarak doğrudan satışı gerçekleştirilebilir. Bu durum kapsamında elde edilen gelirler ilgili maddenin ikinci fıkrası gereği genel bütçe üzerine gelir olarak kayıt edilir.

11- Yapı Kayıt Belgesi riskli binaya alınır mı?

Yapı kayıt belgesi temin edilmek istenen yapının deprem riski durumu ve risk faktörü belirlenip ilgili sonuçları malikin sorumluluğuna dahil edilmiştir.

12- İmar barışı ne zaman hayata geçecek?

Geçtiğimiz günlerde duyurulan İmar Barışı uygulaması, mecliste görüşülerek gerekli düzenlemeleri yapıldıktan sonra onaylandı ve ülkemizin resmi gazetesinde yayınlandı.

Yukarı da sizlere İmar Barışının ne olduğu ile ilgili bilgileri aktarmaya çalıştık. Eğer sizlerde bir mülk sahibi iseniz ve prefabrik ev yaptırmayı düşünüyorsanız, imar Barışı hakkında bilgi sahibi değilseniz daha fazla soruyu bizlere mail yolu ile veya teklif formu aracılığıyla ulaşarak iletebilirsiniz.

Eğer sizde prefabrik ev yaptırmayı düşünüyorsanız ve İzmir prefabrik ev ayrıcalığından yararlanmak istiyorsanız iletişim kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Yetkili Prefabrik sizlere İzmir prefabrik ev üretimi hizmeti vermektedir ve müşteri taleplerini elinden geldiğince karşılıksız bırakmamaya çalışmaktadır.

Facebook Sayfamıza Giderek Üretimlerimizden Haberdar Olmak İçin Tıklayabilirsiniz.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Önerilen Gönderiler

Aranacak Kelime